Phát Triển Kinh Tế Hộ Khó Khăn

Hỗ trợ vốn vay

Hơn 3,000 hộ hưởng lợi (tính đến tháng 12/2022) trong chương trình hỗ trợ vốn vay, thu nhập được tăng trung bình 25%, hơn 200 hộ khó khăn hưởng lợi từ đồng vốn vay phát triển kinh tế và ra chương trình hàng năm, với số vốn từ 2,000,000VNĐ-10,000,000VNĐ sẽ được hỗ trợ cho các hộ tuỳ vào mô hình kinh tế, sau đó các hộ nhận vốn sẽ được tập huấn các kiến thức liên quan đến mô hình và được nhân viên đi thăm hàng tháng đễ hỗ trợ kịp thời, nhằm giảm thiểu đối ra rủi ro cho hộ và nâng cao hiệu quả đồng vốn vay.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ ngân hàng vật nuôi

Thay vì hỗ trợ vốn, Thiện Chí sẽ hỗ trợ con giống (con cái mang thai) cho hộ, sau khi những con giống mang thai và sinh con, hộ sẽ trả lại con con cho thiện chí sao cho bằng với số tiền của con giống ban đầu, sau đó Thiện Chí sẽ hỗ trợ con con lại cho hộ tiếp theo, cứ như vậy ngày càng nhiều hộ sẽ được hưởng lợi hơn từ mô hình. Trung bình 20 hộ/năm sẽ nhận được hỗ trợ từ chương trình ngân hàng vật nuôi.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ vốn vay

06/10/2023
570
Hơn 3,000 hộ hưởng lợi (tính đến tháng 12/2022) trong chương trình hỗ trợ vốn vay, thu nhập được tăng trung bình 25%, hơn 200 hộ khó khăn hưởng lợi từ đồng vốn vay phát triển kinh tế và ra chương trình hàng năm, với số vốn từ 2,000,000VNĐ-10,000,000VNĐ sẽ được hỗ trợ cho các hộ tuỳ vào mô hình kinh tế, sau đó các hộ nhận vốn sẽ được tập huấn các kiến thức liên quan đến mô hình và được nhân viên đi thăm hàng tháng đễ hỗ trợ kịp thời, nhằm giảm thiểu đối ra rủi ro cho hộ và nâng cao hiệu quả đồng vốn vay.

Hỗ trợ ngân hàng vật nuôi

06/10/2023
540
Thay vì hỗ trợ vốn, Thiện Chí sẽ hỗ trợ con giống (con cái mang thai) cho hộ, sau khi những con giống mang thai và sinh con, hộ sẽ trả lại con con cho thiện chí sao cho bằng với số tiền của con giống ban đầu, sau đó Thiện Chí sẽ hỗ trợ con con lại cho hộ tiếp theo, cứ như vậy ngày càng nhiều hộ sẽ được hưởng lợi hơn từ mô hình. Trung bình 20 hộ/năm sẽ nhận được hỗ trợ từ chương trình ngân hàng vật nuôi.