Tương lai cho em #28: Nguyễn Trần Xuân Phong

Gia đình Phong là hộ nghèo của địa phương, nhà có 7 khẩu, Bố mẹ làm nông và làm thuê để nuôi con. Hiện tại có 4 con đi học: Phong học lớp 7, Độ lớp 3, Tuyết và Tuyết Nhi học Mẫu giáo. Thủy Tiên là học sinh giáo dục đặc biệt, học chậm được Thiện Chí can thiệp thông qua chương trình họp học tập cộng đồng trong suốt gia đoạn học tiểu học. Thủy Tiên học đến lớp 9 thì không có khả năng học tiếp tục nên nghỉ học. Hiện ở nhà giúp mẹ việc nhà và đưa đón em đi học.

Năm 2015, gia đình tham gia vay vốn của trung tâm Thiện Chí đến nay đã thực hiện được 19 vòng vay, hiện đang mượn 5.000.000đ để làm 3 sào lúa và làm 2 sào đậu phụng. Thu nhập hiện tại của gia đình từ làm lúa, và làm đậu.Bố Phong bệnh Suyễn được trung tâm hỗ trợ đi khám BS và dùng thuốc nhưng chưa kiểm soát bệnh, bố Phong có thể đi làm thuê được những việc nhẹ.

Gia đình vẫn còn nhiều khó khăn trong mưu sinh kiếm sống và cho con đi học vì vậy Thiện Chí cảm thấy gia đình còn quá khó khăn xin cấp học bổng 300.000đ/tháng cho em Phong để em có điều kiện đến trường .

Đóng góp